ISSN 2222-8810.

Збірник заснований у 2000 році.

Засновником збірника є кафедра "Управління проектами та прикладна статистика" Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) за участю наукових партнерів: Української асоціації управління проектами (м. Київ) та Університету економіки та права "КРОК" (м. Київ).
Збірник включено у перелік фахових видань з технічних та економічних наук(Постанова Президії ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 року), зареєстровано у Міністерстві Юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КВ №15582-4054-Р від 05.06.2009 року). 
Збірник поновлено у переліку фахових видань з технічних та економічних наук (Додаток 12 до Наказу Міністерства освіти і науки України №515 від 16.05.2016 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад" від 12.05.2016 р.).